Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Prostřednictvím tohoto dokumentu, Nenox management & production, s.r.o., se sídlem na adrese Králova 279/9, Brno Žabovřesky, 616 00, identifikační číslo (IČ): 14071266, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 126460 (dále jen jako "Správce"), vyhlašuje své závazky a postupy v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropské unie 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Souhlas s Ochrannými Procedurami

Tímto vy, jako subjekt údajů, udělujete Správci svolení k zpracování vašich poskytnutých osobních informací pro účely statistické, preferenční, marketingové a reklamní, ostatní.

Poskytnutí údajů k účelum zpracování dle tohtoto souhlasu je zcela dobrovolné.

Práva Subjektu Údajů

V souladu s GDPR, vy, jako subjekt údajů, máte následující práva:

  • Právo na odvolání souhlasu: Kdykoliv můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
  • Právo na přístup: Máte právo být informován o tom, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a získat přístup k těmto údajům.
  • Právo na opravu: Pokud jsou vaše údaje nepřesné nebo neaktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Můžete požadovat, aby vaše osobní údaje byly vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
  • Právo na omezení zpracování: Máte možnost omezit zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích.
  • Právo na námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat a přenést své osobní údaje jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud máte za to, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Další Informace a Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte kontaktovat Správce na výše uvedené adrese.